Szczegóły ogłoszenia

NA/P/147/2019

"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 360,9 2019.05.13 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 95,4 2019.05.13 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.05.13 6
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.05.13 6
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 268,0 2019.05.13 47
Wzór oferty na dostawy doc 129,5 2019.05.13 12
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 73,5 2019.05.13 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2019.05.21 6

Pobierz wszystkie dokumenty