Szczegóły ogłoszenia

NA/P/147/2019

"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 360,9 2019.05.13 144

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 95,4 2019.05.13 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.05.13 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.05.13 64
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 268,0 2019.05.13 109
Wzór oferty na dostawy doc 129,5 2019.05.13 68
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 73,5 2019.05.13 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2019.05.21 62

Pobierz wszystkie dokumenty