Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-12/19

"Świadczenie usługi transportu uczniów Szkół Podstawowych w ramach projektu "Ciekawi świata - nowe możliwości" "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2019.05.15 87

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,5 2019.05.16 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 187,5 2019.05.15 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 79,5 2019.05.15 45
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 1, 2 i 3 doc 73,5 2019.05.15 49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 77,0 2019.05.15 38
Projekt umowy doc 130,0 2019.05.15 40
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 74,5 2019.05.15 44
Wzór formularza oferty doc 114,5 2019.05.15 41

Pobierz wszystkie dokumenty