Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-313/19

"Dostawa 1 szt. switcha dla UCI"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,7 2019.05.16 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,2 2019.05.16 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2019.05.16 47
Espd - KC-zp.272-313-19 xml 138,0 2019.05.16 46
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2019.05.16 45
Wzór formularza oferty doc 28,1 2019.05.16 52
Wzór umowy - dostawy doc 31,1 2019.05.16 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2019.06.19 39

Pobierz wszystkie dokumenty