Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-325/19

"dostawa kamer dla WIEiT - KC-zp.272-325/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 182,1 2019.05.20 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) dot 66,1 2019.05.20 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 76,8 2019.05.20 42
Wzór formularza oferty - dostawy doc 26,4 2019.05.20 50
Wzór umowy - dostawy doc 33,0 2019.05.20 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 251,0 2019.05.20 44

Pobierz wszystkie dokumenty