Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-331/19

"Dostawa i montaż żaluzji pionowych w budynku B9 dla WIEiT"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,4 2019.05.23 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,4 2019.05.23 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.05.23 45
II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia KC-zp.272-331-19 doc 39,0 2019.05.23 43
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia KC-zp.272-331-19 doc 39,0 2019.05.23 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2019.05.23 49
Wzór formularza oferty doc 27,5 2019.05.23 49
Wzór umowy - dostawy doc 32,5 2019.05.23 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II odpowiedź na zapytania do SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 272,5 2019.06.04 37
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 268,0 2019.05.28 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2019.06.03 43
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2019.06.11 35
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.05.30 42

Pobierz wszystkie dokumenty