Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-339/19

"Remont poziomów kanalizacji w poziomie piwnic części północnej pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-339/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,5 2019.05.24 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.05.24 50
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.05.24 53
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.05.24 52
Wykaz osób doc 43,5 2019.05.24 50
Wzór formularza oferty doc 62,5 2019.05.24 54
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.05.24 52
Wzór umowy doc 234,0 2019.05.24 58
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2019.05.24 49
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.05.24 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.06.10 63

Pobierz wszystkie dokumenty