Szczegóły ogłoszenia

56/2019

"Dostawy sukcesywne ziemniaków jadalnych i jaj kurzych świeżych konsumpcyjnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 212,3 2019.05.24 149

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,0 2019.05.24 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.05.24 38
Formularz cenowy xlsx 12,8 2019.05.24 36
Formularz oferty xlsx 17,2 2019.05.24 34
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2019.05.24 33
Projekt umowy - dotyczy zadania 1 docx 534,3 2019.05.24 29
Projekt umowy - dotyczy zadania 2 docx 533,4 2019.05.24 33
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2019.05.24 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.06.03 31

Pobierz wszystkie dokumenty