Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-269/19

"OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa szkolenia pracowników kadry zarządczej i administracyjnej AGH w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, Zadanie 6. Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej - KC-zp.272-269/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 266,9 2019.05.31 63

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-1 doc 218,6 2019.06.04 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 303,1 2019.05.31 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,5 2019.06.24 25
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 281,5 2019.05.31 45
oświadczenie o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 262,6 2019.05.31 44
umowa powierzenia danych osobowych doc 340,0 2019.05.31 39
Wzór formularza oferty - usługi docx 260,7 2019.05.31 43
Wzór umowy - usługi doc 319,5 2019.05.31 44
Załącznik nr 5 - Szczegółowy zakres szkolenia xlsx 20,2 2019.05.31 52
Zaświadczenie_-_wzór docx 388,9 2019.05.31 43

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 508,9 2019.06.06 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 216,1 2019.06.04 38
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2019.06.24 24
Nowy formularz oferty docx 262,0 2019.06.06 29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 docx 19,0 2019.06.06 39
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 269,1 2019.06.06 36

Pobierz wszystkie dokumenty