Szczegóły ogłoszenia

ZP.ED.271.1.2019

"SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA"

"EKO-DRWINIA,, Sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 197,0 2019.06.07 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 349,3 2019.06.07 2

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 302,7 2019.06.07 7
Formularz oferty doc 386,5 2019.06.07 7
Opis przedmiotu zamówienia docx 305,4 2019.06.07 7
Program Funkcjonalno - Użytkowy zip 52085,9 2019.06.07 7
Program Funkcjonalno - Użytkowy cz. 2 zip 8875,8 2019.06.07 7
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 1 doc 581,5 2019.06.07 7
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 2 doc 581,0 2019.06.07 7
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 3 doc 582,0 2019.06.07 7
Wykaz osób doc 358,5 2019.06.07 7
Wykaz robót budowlanych doc 373,0 2019.06.07 7
Załącznik do Oferty doc 354,5 2019.06.07 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 300,8 2019.06.07 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 144,2 2019.06.07 8

Pobierz wszystkie dokumenty