Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-383/19

"przebudowę południowej części bud. D-8 w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz podniesienie izolacyjności ogniowej pokrycia dachu i elewacji w budynku przylegającym hali H-D8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-383/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,9 2019.06.04 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,6 2019.06.04 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2019.06.04 40
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2019.06.04 42
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2019.06.04 43
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 42,5 2019.06.04 42
Wykaz osób doc 45,0 2019.06.04 39
Wzór formularza oferty doc 67,5 2019.06.04 43
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.06.04 44
wzór umowy doc 242,5 2019.06.04 48
wzór wykazu robót budowlanych doc 54,5 2019.06.04 40
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 41,5 2019.06.04 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,0 2019.06.19 69

Pobierz wszystkie dokumenty