Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-330/19

"Sukcesywna dostawa materiałów reklamowo-promocyjnych dla potrzeb Wydziału, Studiów Podyplomowych i Konferencji Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii KC-zp.272-330/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,0 2019.06.05 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 1192,0 2019.06.05 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2019.06.05 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 25,7 2019.06.05 51
Wzór formularza oferty - dostawy docx 27,9 2019.06.05 38
Wzór umowy - dostawy docx 29,1 2019.06.05 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ doc 274,3 2019.06.11 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 39,5 2019.06.18 35
Nowy obowiązujący formularz oferty docx 31,2 2019.06.11 34
Nowy obowiązujący wzór umowy docx 33,2 2019.06.11 35
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 266,1 2019.06.11 37
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2019.06.11 36

Pobierz wszystkie dokumenty