Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-330/19

"Sukcesywna dostawa materiałów reklamowo-promocyjnych dla potrzeb Wydziału, Studiów Podyplomowych i Konferencji Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii KC-zp.272-330/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,0 2019.06.05 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 1192,0 2019.06.05 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2019.06.05 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 25,7 2019.06.05 35
Wzór formularza oferty - dostawy docx 27,9 2019.06.05 24
Wzór umowy - dostawy docx 29,1 2019.06.05 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ doc 274,3 2019.06.11 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 39,5 2019.06.18 20
Nowy obowiązujący formularz oferty docx 31,2 2019.06.11 20
Nowy obowiązujący wzór umowy docx 33,2 2019.06.11 18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 266,1 2019.06.11 22
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2019.06.11 21

Pobierz wszystkie dokumenty