Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.13.2019

"Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez osoby fizyczne w ramach Projektu Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice - etap 2 "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie na tablicę ogłoszeń doc 52,6 2019.05.31 52

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 52,6 2019.06.07 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 132,7 2019.06.07 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 102,8 2019.06.07 39
Formularz oferty doc 153,0 2019.06.07 49
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 98,5 2019.06.07 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 156,0 2019.06.07 41
Projekt umowy doc 169,5 2019.06.07 44
Wykaz osób doc 118,0 2019.06.07 36
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 99,3 2019.06.07 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 96,8 2019.06.17 52
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 19,3 2019.06.07 22

Pobierz wszystkie dokumenty