Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-39/19

"Zakup energii elektrycznej"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS110-267940 pdf 115,5 2019.06.10 108

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 1078,5 2019.06.10 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 1,1a i 1b Formularz oferty xls 72,5 2019.06.10 58
Zał. 2 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,2 2019.06.10 15
Zał. 3 Wzór umowy pdf 390,8 2019.06.10 17
Zał. 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2019.06.10 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request zip 77,3 2019.06.10 57

Pobierz wszystkie dokumenty