Szczegóły ogłoszenia

CRZP/120/2019/AEZ

"Remont, przebudowa zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej zasilającej budynek A, B, C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni. "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 559057-N-2019 pdf 218,7 2019.06.11 63

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 106,4 2019.06.18 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 622,5 2019.06.11 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 304,0 2019.06.11 46
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2019.06.11 37
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,0 2019.06.11 36
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.06.11 50
5_Wykaz osób doc 37,0 2019.06.11 39
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 274,0 2019.06.11 40
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2019.06.11 42
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2019.06.11 39
9_Wzór umowy DOC 136,5 2019.06.11 39
_10_Dokumentacja przetargowa ZMIANA SIWZ 1 rar 148711,4 2019.06.11 62

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 285,9 2019.06.12 43
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 pdf 375,4 2019.06.18 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 386,4 2019.06.18 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia pdf 543,1 2019.06.27 51
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 295,6 2019.06.18 44

Pobierz wszystkie dokumenty