Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-07/19

"Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym i w budynku nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie ul. Brzeźnicka 60A"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,2 2019.06.12 131

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,4 2019.06.12 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.06.12 38
IE_przedmiar PWP Brzeźnicka 60a_2 pdf 101,4 2019.06.12 46
IE_specyfikacja PWP Brzeźnicka 60a pdf 121,4 2019.06.12 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2019.06.12 38
PWP-B60-OPIS pdf 3354,2 2019.06.12 44
PWP-B60-RYS. 1 pdf 190,4 2019.06.12 42
PWP-B60-RYS. 2 pdf 102,4 2019.06.12 37
PWP-B60-RYS. 3 pdf 118,9 2019.06.12 39
PWP-B60-RYS. 4 pdf 115,2 2019.06.12 38
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,5 2019.06.12 35
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.06.12 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.06.28 43

Pobierz wszystkie dokumenty