Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-23/19

"Dostawa komputera PC oraz laptopów dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 167,9 2019.06.12 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 146,0 2019.06.12 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 544,0 2019.06.12 9
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,4 2019.06.12 10
Opis przedmiotu zamówienia docx 111,8 2019.06.12 17
Wzór oferty docx 115,8 2019.06.12 10
Wzór protokołu odbioru docx 105,5 2019.06.12 9
Wzór umowy docx 117,7 2019.06.12 9

Pobierz wszystkie dokumenty