Szczegóły ogłoszenia

NA/P/193/2019

"Wykonanie robót remontowych budynków „P” i DS. „Aviata” Politechniki Rzeszowskiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 199,2 2019.06.28 255

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 61,7 2019.06.28 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.06.28 115
Opis przemiotu zamówienia zip 6118,6 2019.06.28 159
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.06.28 108
Wykaz osób doc 35,0 2019.06.28 112
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.06.28 136
Wzór oferty na roboty budowlane doc 64,5 2019.06.28 127
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1439,6 2019.06.28 117
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.06.28 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.07.15 135

Pobierz wszystkie dokumenty