Szczegóły ogłoszenia

NA/P/193/2019

"Wykonanie robót remontowych budynków „P” i DS. „Aviata” Politechniki Rzeszowskiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 199,2 2019.06.28 292

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 61,7 2019.06.28 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.06.28 149
Opis przemiotu zamówienia zip 6118,6 2019.06.28 201
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.06.28 140
Wykaz osób doc 35,0 2019.06.28 142
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.06.28 167
Wzór oferty na roboty budowlane doc 64,5 2019.06.28 157
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1439,6 2019.06.28 144
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.06.28 137

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.07.15 170

Pobierz wszystkie dokumenty