Szczegóły ogłoszenia

NA/P/193/2019

"Wykonanie robót remontowych budynków „P” i DS. „Aviata” Politechniki Rzeszowskiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 199,2 2019.06.28 211

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 61,7 2019.06.28 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.06.28 70
Opis przemiotu zamówienia zip 6118,6 2019.06.28 113
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.06.28 65
Wykaz osób doc 35,0 2019.06.28 64
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.06.28 87
Wzór oferty na roboty budowlane doc 64,5 2019.06.28 77
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1439,6 2019.06.28 73
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.06.28 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.07.15 92

Pobierz wszystkie dokumenty