Szczegóły ogłoszenia

NA/P/193/2019

"Wykonanie robót remontowych budynków „P” i DS. „Aviata” Politechniki Rzeszowskiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 199,2 2019.06.28 334

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 61,7 2019.06.28 132

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.06.28 193
Opis przemiotu zamówienia zip 6118,6 2019.06.28 245
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.06.28 178
Wykaz osób doc 35,0 2019.06.28 184
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.06.28 207
Wzór oferty na roboty budowlane doc 64,5 2019.06.28 199
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1439,6 2019.06.28 193
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.06.28 183

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.07.15 210

Pobierz wszystkie dokumenty