Szczegóły ogłoszenia

NA/P/239/2019

"Dostawa przenośnego analizatora oraz generatora sygnałów testowych, Dostawa zestawu dygestoryjnego do trawienia zgładów metalograficznych, Dostawa lepkościomierz z akcesoriami, Dostawa bezzałogowego statku powietrznego z oprogramowaniem fotogrametrycznym, Dostawa stołu wibracyjnego do zagęszczania próbek zaprawy cementowej, Dostawa komory szoków termicznych"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 64,1 2019.08.14 181

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia docx 12,5 2019.08.19 87

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 69,5 2019.08.14 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.08.14 94
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.08.14 103
Szczegółowy opis zamówienia doc 164,1 2019.08.14 122
Wykaz dostaw doc 19,1 2019.08.14 87
Wykaz osób doc 19,5 2019.08.14 92
Wzór oferty na dostawy doc 28,7 2019.08.14 101
Wzór umowy doc 85,5 2019.08.14 100
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.08.14 102

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,4 2019.08.19 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,7 2019.08.19 98
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.08.2019 doc 19,6 2019.08.20 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2019.08.23 101

Pobierz wszystkie dokumenty