Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/23/08/02/2019

"zakup i sukcesywna dostawa mikrosfer"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 138,3 2019.09.10 15

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie ogłoszenia pdf 71,3 2019.09.11 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 247,5 2019.09.10 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2019.09.10 10
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2019.09.10 11
Jednolity europejski dokument zamówienia_1 doc 275,5 2019.09.10 10
Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu doc 31,5 2019.09.10 11
Wzór oferty xls 96,5 2019.09.10 17
wzór umowy doc 194,5 2019.09.10 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2019.09.10 10

Pobierz wszystkie dokumenty