Szczegóły ogłoszenia

ZP/24/2019

"Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 123,4 2019.09.17 117

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 22,1 2019.10.18 83

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 60,2 2019.09.17 187

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.09.17 89
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 146,9 2019.09.17 106
Oświadczenie Wykonawcy dot. dopuszczenie do obrotu - załącznik nr 5 docx 15,0 2019.09.17 96
Umowa wzór - załącznik nr 4 doc 58,5 2019.09.17 107
Wzór oferty XLS xls 436,0 2019.09.17 254

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o korekcie wzoru oferty doc 19,7 2019.11.06 68

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty