Szczegóły ogłoszenia

NA/P/279/2019

"Wymiana oświetlenia na LED oraz roboty malarskie hali w budynku L-31 Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,8 2019.09.19 134

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 212,0 2019.09.19 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.09.19 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.09.19 37
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 942,6 2019.09.19 74
Wykaz osób doc 35,0 2019.09.19 39
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2019.09.19 40
Wzór oferty na roboty budowlane doc 55,0 2019.09.19 40
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1309,3 2019.09.19 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.09.19 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.10.04 49

Pobierz wszystkie dokumenty