Szczegóły ogłoszenia

AG.270.4.1.2019

"Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rokita w latach 2020 - 2021"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 3359,3 2019.10.18 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ Nadleśnictwo Rokita pdf 62852,3 2019.10.18 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_962a15e1-6852-49e7-a44f-bd40a79a23cb asc 0,7 2019.10.18 35
Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY doc 163,0 2019.10.18 39
Załącznik nr 10 do SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG docx 17,2 2019.10.18 38
Załącznik nr 11 do SIWZ - WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZA docx 20,1 2019.10.18 31
Załącznik nr 12 do SIWZ - WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY docx 17,7 2019.10.18 32
Załącznik nr 13 do SIWZ - WZÓR UMOWY pdf 2481,9 2019.10.18 36
Załącznik nr 14 do SIWZ - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA docx 11,9 2019.10.18 38
Załącznik nr 15.1 do SIWZ - Katalog norm czasu dla prac leśnych pdf 487,9 2019.10.18 29
Załącznik nr 15.2. do SIWZ - NORMY ZAKŁADOWE pdf 132,3 2019.10.18 34
Załącznik nr 16 do SIWZ - WZÓR UMOWY DZIERŹAWY SPRZĘTU DO PRAC SZKÓŁKARSKICH pdf 194,8 2019.10.18 28
Załącznik nr 2 do SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY xlsx 16,7 2019.10.18 38
Załącznik nr 3 do SIWZ - ZADANIA WG RODZAJU PRAC pdf 335,0 2019.10.18 45
Załącznik nr 3.1 do SIWZ - ROZMIAR PRAC WG GRUP CZYNNOŚCI dla PAKIETU 1 pdf 563,7 2019.10.18 34
Załącznik nr 3.1 do SIWZ - ROZMIAR PRAC WG GRUP CZYNNOŚCI dla PAKIETU 2 pdf 383,1 2019.10.18 30
Załącznik nr 3.2 do SIWZ - UKŁAD SORTYMENTOWY dla PAKIETU 1 pdf 142,6 2019.10.18 36
Załącznik nr 3.2 do SIWZ - UKŁAD SORTYMENTOWY dla PAKIETU 2 pdf 135,2 2019.10.18 42
Załącznik nr 3.3 do SIWZ - ZESTAWIENIE STOPNI TRUDNOŚCI i WSPÓŁCZYNNIKÓW UTR pdf 150,8 2019.10.18 30
Załącznik nr 3.4 do SIWZ - OPTYMALNA POTENCJALNA TECHNOLOGIA POZYSKANIA DREW pdf 9319,2 2019.10.18 30
Załącznik nr 4 do SIWZ - OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LEŚNYCH pdf 2284,2 2019.10.18 32
Załącznik nr 5 do SIWZ - PROCEDURA ODBIORU PRAC pdf 714,3 2019.10.18 31
Załącznik nr 6 do SIWZ - WZÓR FORMULARZA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU doc 291,5 2019.10.18 32
Załącznik nr 7 do SIWZ - NIEWIĄŻĄCY WZÓR ZOBOWIĄZANIA O ODDANIU WYKONAWCY DO doc 151,5 2019.10.18 31
Załącznik nr 8 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNO doc 154,0 2019.10.18 34
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia doc 150,5 2019.10.18 31

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ 13.11.2019 r. pdf 248,8 2019.11.13 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania wykonawców pdf 499,3 2019.11.05 9
Powiadomienie o zebraniu wykonawców pdf 156,8 2019.10.24 30

Pobierz wszystkie dokumenty