Szczegóły ogłoszenia

NA/P/4/2020

"Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 60,6 2020.01.14 199

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 70,0 2020.01.14 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 32,3 2020.01.14 143
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia doc 2380,4 2020.01.14 210
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,4 2020.01.14 128
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2020.01.14 136
Zał nr 5 Wzór umowy doc 83,0 2020.01.14 131

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2020.01.22 131

Pobierz wszystkie dokumenty