Szczegóły ogłoszenia

NA/P/4/2020

"Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 60,6 2020.01.14 169

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 70,0 2020.01.14 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 32,3 2020.01.14 109
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia doc 2380,4 2020.01.14 166
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,4 2020.01.14 93
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2020.01.14 98
Zał nr 5 Wzór umowy doc 83,0 2020.01.14 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2020.01.22 97

Pobierz wszystkie dokumenty