Szczegóły ogłoszenia

ZP/652/D/20

"Dostawa serwera komputerowego"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu PDF 141,0 2020.02.21 54

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 80,0 2020.02.27 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 284,5 2020.02.21 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia pdf 2184,0 2020.02.21 73
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 52,3 2020.02.21 54
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy docx 49,3 2020.02.21 51
Załącznik nr 3 - JEDZ xml 126,3 2020.02.21 51
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 52,6 2020.02.21 48
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw doc 36,5 2020.02.21 50
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,0 2020.02.21 52
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy docx 57,6 2020.02.21 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 1310,0 2020.02.27 57
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 2 pdf 524,3 2020.03.02 52
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 3 PDF 381,9 2020.03.12 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,5 2020.03.25 46
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 20,4 2020.03.25 42

Pobierz wszystkie dokumenty