Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-65/20

"utrzymanie czystości w obiektach AGH - KC-zp.272-65/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 158,1 2020.02.25 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 63,1 2020.02.25 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,4 2020.02.25 51
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-65-20 pdf 519,7 2020.03.18 21
Szczegółowy ops przedm zam. docx 115,0 2020.02.25 66
Wykaz zrealizowanych usług doc 34,0 2020.02.25 48
Wzór formularza oferty - usługi doc 53,5 2020.02.25 49
Wzór umowy - usługi doc 152,5 2020.02.25 58
Zał. nr 5 - Opis kategorii docx 50,7 2020.02.25 48

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 268,7 2020.03.13 37
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 268,2 2020.03.20 23
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_2 doc 269,8 2020.03.17 34

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
65 Nowy Obowiązujący wzór umowy 4A doc 128,5 2020.03.20 24
espd-request xml 126,8 2020.02.25 48
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 212,2 2020.03.11 32
Informacja o zmianie ogłoszenia-2 docx 212,3 2020.03.13 31
NOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 114,4 2020.03.13 26
NOWY wzór formularza oferty doc 52,5 2020.03.13 28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 73,1 2020.03.17 27
Ogłoszenie zmian pdf 66,5 2020.03.02 53
Ogłoszenie zmian 2 pdf 73,1 2020.03.13 32
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 269,1 2020.03.17 36
Załącznik nr 7 - Uwagi do czyszczenia-1 docx 32,1 2020.03.13 32

Pobierz wszystkie dokumenty