Szczegóły ogłoszenia

22/2020

"dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 618,2 2020.03.05 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 68,4 2020.03.05 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.03.05 29
FORMULARZ CENOWY xlsx 33,8 2020.03.05 111
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.03.05 27
projekt umowy doc 1142,0 2020.03.05 25
Wykaz dostaw doc 33,5 2020.03.05 25
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 35,0 2020.03.05 41
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.03.05 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 182,2 2020.03.10 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2020.03.13 40

Pobierz wszystkie dokumenty