Szczegóły ogłoszenia

CSKDzMIZP-2375/28/02/01/2020

"zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatu"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 112,7 2020.03.05 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 187,0 2020.03.05 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2020.03.05 32
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2020.03.05 31
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 242,0 2020.03.05 31
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 58,5 2020.03.05 50
Wzór oferty XLS xls 70,0 2020.03.05 43
wzór umowy - dostawa z dzierżawą doc 170,0 2020.03.05 34
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,0 2020.03.05 31

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualny Wzór oferty XLS 10_03_2020 xls 70,0 2020.03.10 25
Powiadomienia o zmianach SIWZ 10_03_2020 doc 22,1 2020.03.10 26

Pobierz wszystkie dokumenty