Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/04/03/01/2020

"Zakup i dostawa sprzętów medycznych w ramach projektu Najwyższa jakość i bezpieczeństwo usług dla pacjentów onkologicznych leczonych w Klinice Neurochirurgii powtórka"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 144,1 2020.03.11 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 546,0 2020.03.11 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 363,5 2020.03.11 39
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 356,0 2020.03.11 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 370,0 2020.03.11 37
Protokół odbioru i szkolenia docx 333,1 2020.03.11 45
Umowa dla zadan 1,2,3 doc 423,5 2020.03.11 37
Umowa dla zadan 4,5 doc 423,0 2020.03.11 37
Umowa powierzenia danych docx 31,5 2020.03.11 34
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 110,0 2020.03.11 41
Zadanie 1-Lampa operacyjna dla neurochirurgii_ocena doc 376,5 2020.03.11 55
Zadanie 1-Szczegółowy opis zamówienia doc 427,5 2020.03.11 55
Zadanie 2 - Kraniotom_ocena doc 19153,9 2020.03.11 49
Zadanie 2-Szczegółowy opis zamówienia doc 19257,3 2020.03.11 48
Zadanie 3-Laptop_ocena docx 335,5 2020.03.11 38
Zadanie 3-Szczegółowy opis zamówienia docx 340,2 2020.03.11 44
Zadanie 4-Szczegółowy opis zamówienia doc 381,0 2020.03.11 56
Zadanie 5-Szczegółowy opis zamówienia docx 338,7 2020.03.11 54
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 354,5 2020.03.11 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 510,0 2020.03.20 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 361,5 2020.03.24 53

Pobierz wszystkie dokumenty