Szczegóły ogłoszenia

KA-2/021/2020

"Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Organizacja warsztatów/szkoleń zamkniętych dla pracowników kadry zarządczej najwyższego szczebla (Rektor/Prorektorzy/Dziekani/Prodziekani/Kwestor/ Kanclerz) i średniego szczebla (Dyrektorzy Instytutów, Katedr, Dyrektorzy Jednostek Pozawydziałowych, Kierownicy Działów) Politechniki Krakowskiej w ramach realizacji projektu pn. "Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22""

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne doc 183,5 2020.03.11 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 35,7 2020.03.11 43
Projekt umowy docx 83,9 2020.03.11 36
Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia docx 20,9 2020.03.11 49
Wykaz osób doc 54,5 2020.03.11 36
Wykaz usług docx 38,7 2020.03.11 37
Wykaz usług Trener docx 16,9 2020.03.11 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,4 2020.03.11 30
Informacje z otwarcia ofert pdf 119,6 2020.03.23 12
Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia 19.03.2020. docx 81,7 2020.03.19 26
Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia. docx 79,6 2020.03.16 43
Załącznik OFERTA- poprawiony 19.03.2020. docx 36,7 2020.03.19 27
Zmiany do ogłoszenia doc 71,5 2020.03.16 47

Pobierz wszystkie dokumenty