Szczegóły ogłoszenia

NA/P/129/2020

"Remont pomieszczeń nr H-19, H-65, H-83 i H-83a dla Wydziału Chemicznego w budynku H Politechniki Rzeszowskiej, przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 24,0 2020.05.27 289

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2020.05.27 127

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.05.27 155
Opis przedmiotu zamówienia zip 3976,3 2020.05.27 226
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2020.05.27 170
Wykaz osób doc 35,0 2020.05.27 181
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2020.05.27 177
Wzór oferty na roboty budowlane doc 64,5 2020.05.27 194
Wzór umowy zip 1414,0 2020.05.27 174
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,5 2020.05.27 166

Pobierz wszystkie dokumenty