Szczegóły ogłoszenia

NA/P/129/2020

"Remont pomieszczeń nr H-19, H-65, H-83 i H-83a dla Wydziału Chemicznego w budynku H Politechniki Rzeszowskiej, przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 24,0 2020.05.27 248

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2020.05.27 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.05.27 115
Opis przedmiotu zamówienia zip 3976,3 2020.05.27 171
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2020.05.27 129
Wykaz osób doc 35,0 2020.05.27 126
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2020.05.27 131
Wzór oferty na roboty budowlane doc 64,5 2020.05.27 145
Wzór umowy zip 1414,0 2020.05.27 126
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,5 2020.05.27 118

Pobierz wszystkie dokumenty