Szczegóły ogłoszenia

NA/P/180/2020

"Dostawa, montaż i ustawienie mebli labolatoryjnych do pomieszczeń budynku AL Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,2 2020.07.24 138

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 86,3 2020.07.24 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 49,3 2020.07.24 67
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia doc 41,9 2020.07.24 81
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 45,3 2020.07.24 56
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 42,9 2020.07.24 61
Zał nr 5 Wzór umowy doc 103,0 2020.07.24 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,0 2020.08.04 64

Pobierz wszystkie dokumenty