Szczegóły ogłoszenia

NA/O/236/2020

"Dostawa i montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych wraz z instalacją ciepła technologicznego, sterowania i zasilania urządzeń w hali sportowej w budynku „Ł” segment C "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 96,0 2020.08.10 162

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1339,5 2020.08.10 102
Wykaz osób doc 35,0 2020.08.10 103
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.08.10 117
Wzór oferty na roboty budowlane doc 48,0 2020.08.10 107
Wzór umowy zip 11653,8 2020.08.10 99

Pobierz wszystkie dokumenty