Szczegóły ogłoszenia

NA/P/243/2020

"Remont dachu niskiego budynku V Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2020.08.18 253

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,9 2020.08.18 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.08.18 121
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2020.08.18 127
Szczegółowy opis zamówienia rar 8938,3 2020.08.18 135
Wykaz osób doc 19,7 2020.08.18 125
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.08.18 131
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,4 2020.08.18 121
Wzór umowy na roboty budowlane rar 11655,9 2020.08.18 125
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.08.18 121

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.09.02 134

Pobierz wszystkie dokumenty