Szczegóły ogłoszenia

NA/P/261/2020

"Remont kominów oraz drewnianych elementów elewacji i balustrad budynku Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej Górnej pow. Lesko.; Naprawa i malowanie konstrukcji drewnianej wiata grillowa ''GRZYBEK'' naprawa paleniska, odprowadzenie wody deszczowej - na Osiedlu Studenckim Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Poznańskiej w Rzeszowie."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 196,6 2020.09.04 204

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 62,1 2020.09.04 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.09.04 98
Opis przedmiotu zamówienia zip 2289,8 2020.09.04 118
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2020.09.04 93
Wykaz osób doc 36,0 2020.09.04 117
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2020.09.04 106
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2020.09.04 110
Wzór umowy na roboty budowlane zip 11701,9 2020.09.04 99
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2020.09.04 103

Pobierz wszystkie dokumenty