Szczegóły ogłoszenia

NA/P/253/2020

"Naprawa statku powietrznego po lądowaniu bez podwozia. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 168,7 2020.09.09 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,1 2020.09.09 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.09.09 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.09.09 18
Wzór oferty na dostawy doc 24,2 2020.09.09 21
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 63,5 2020.09.09 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2020.09.18 15

Pobierz wszystkie dokumenty