Szczegóły ogłoszenia

NA/P/370/2020

"Dostawa komputerów stacjonarnych i sprzętu komputerowego."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 57,3 2020.12.01 99

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,4 2020.12.07 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,4 2020.12.01 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,8 2020.12.01 19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,6 2020.12.01 23
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 284,5 2020.12.01 57
Wzór oferty na dostawy doc 27,2 2020.12.01 28
zał.5_Wzór umowy na dostawy doc 75,0 2020.12.01 20

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,3 2020.12.07 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 20,2 2020.12.07 21
Wyjaśnienie treści SIWZ 08.12.2020r. doc 20,1 2020.12.08 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2020.12.10 17

Pobierz wszystkie dokumenty