Szczegóły ogłoszenia

NA/O/4/2021

"Wykonanie monolitycznej płyty żelbetowej o wymiarach 9,6 m x 9,6 m oraz rozbiórka płyty wraz utylizacją materiału porozbiórkowego."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,7 2021.01.25 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa_NA_O_4_2021 zip 637,4 2021.01.26 27
zał.1_Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pdf 565,1 2021.01.25 29
zał.2_Wzór oferty na dostawy doc 23,7 2021.01.25 25
zał.3_Wzór umowy_dostawa_O_4_2021 doc 76,5 2021.01.25 22

Pobierz wszystkie dokumenty