Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-1-2022

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej oraz sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przebudowa OA I IT oraz Centralnej Sterylizatorni" - III"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania