Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-01/22

"Sukcesywna usługa w zakresie wykonywania specjalistycznych tłumaczeń pisemnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 254,1 2022.01.21 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 74,6 2022.01.21 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia dla zad. 1-9 docx 44,0 2022.01.21 63
Opis przedmiotu zamówienia dla zad. 10-11 docx 43,9 2022.01.21 58
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,5 2022.01.21 56
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 23,8 2022.01.21 59
Projekt umowy zad. 1-9 doc 126,0 2022.01.21 59
Projekt umowy zad. 10-11 doc 122,5 2022.01.21 57
Wykaz osób zad. 1-9 docx 22,6 2022.01.21 51
Wykaz osób zad. 10-11 docx 22,8 2022.01.21 55
Wzór formularza oferty doc 140,5 2022.01.21 63
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego doc 35,5 2022.01.21 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 41,5 2022.02.01 43
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 45,0 2022.02.01 42

Pobierz wszystkie dokumenty