Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 70789-2015 z dnia 2015-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Remont laboratorium H-78 oraz 5 stołów laboratoryjnych; Dostosowanie sali wykładowej K-3 na laboratorium
Termin składania ofert: 2015-06-02

Numer ogłoszenia: 81565 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 70789 - 2015 data 18.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: