Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 145946-2015 z dnia 2015-06-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Przedmiotem zamówienia jest: 1- wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w bud. J Politechniki Rzeszowskiej wraz z systemem oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej. 2 - wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy portiernią bud. J, a...
Termin składania ofert: 2015-07-02

Numer ogłoszenia: 161810 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 145946 - 2015 data 17.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: