Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 229030-2015 z dnia 2015-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Zakres robót obejmuje: - demontaż rurociągu i armatury, - skucie i ułożenie płytek ceramicznych, - próba szczelności instalacji wodociągowej dla rurociągu do Fi 65 mm, - izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -...
Termin składania ofert: 2015-09-21

Numer ogłoszenia: 238134 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 229030 - 2015 data 03.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: