Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 226594-2015 z dnia 2015-09-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinków sieci i przyłączy elektroenergetycznych: kabli SN na odcinku od DS. Promień do TRAFO, kabli NN na poszczególnych odcinkach wg projektu, kabli TT na odcinku od studzienki...
Termin składania ofert: 2015-09-17

Numer ogłoszenia: 240382 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 226594 - 2015 data 02.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: