Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 251462-2015 z dnia 2015-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Domu Studenckiego NESTOR polegająca na dobudowie przy ścianach szczytowych zewnętrznych schodów ewakuacyjnych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, przebudowie odcinków...
Termin składania ofert: 2015-10-09

Numer ogłoszenia: 252988 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 251462 - 2015 data 24.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: