Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 324996-2015 z dnia 2015-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont pomieszczenia nr 30-31 polegający na wykonaniu ścianki działowej przesuwnej rozdzielającej pomieszczenie na dwa mniejsze, ułożeniu posadzki z płytek ceramicznych na istniejącej posadzce, wymianie...
Termin składania ofert: 2015-12-16

Numer ogłoszenia: 339644 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 324996 - 2015 data 01.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: