Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 25512-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ST5 Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Emilii Plater, w związku z przystosowaniem dla potrzeb Laboratorium Uszczelnień w budynku Preinkubatora...
Termin składania ofert: 2016-02-23

Numer ogłoszenia: 34438 - 2016; data zamieszczenia: 16.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 25512 - 2016 data 05.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: