Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 63748-2016 z dnia 2016-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń nr 9, 16 b i c, 16d, 16 f w budynku L-27 dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i...
Termin składania ofert: 2016-04-06

Numer ogłoszenia: 76752 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 63748 - 2016 data 21.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: