Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 130673-2016 z dnia 2016-07-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczenia laboratoryjnego nr 76 w budynku H Wydziału Chemicznego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Zakres robót obejmuje m.in.: 1. Demontaż ażurowego stropu...
Termin składania ofert: 2016-07-27

Numer ogłoszenia: 153361 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 130673 - 2016 data 12.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: