Katowice, dnia 22.10.2019r.

Znak: TZM/15/Z/2019

 

 

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.

ul. Panewnicka 65; 40-760 Katowice

 

ogłasza postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) – zamówienie poniżej 30.000 euro na:

 

Dostawę produktów do żywienia pozajelitowego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

1.      Ze szczegółowymi warunkami postępowania można zapoznać się w Dziale Zamówień
Publicznych w siedzibie Zamawiającego lub pobrać dokumentację ze strony internetowej
www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice.

2.      Termin składania ofert: 31.10.2019r. godz. 10:00

3.      Miejsce składania ofert: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, IV Piętro - Sekretariat

4.      Termin otwarcia ofert: 31.10.2019r. godz. 10:15

5.      Miejsce otwarcia ofert: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, IV Piętro – Sala konferencyjna

6.      Termin związania ofertą: 30 dni.

7.      Osoba do kontaktu:

Paulina Wierzba, tel. 32/605-35-21, 

e-mail: zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Roksana Ulbrich, tel. 32/605-35-22,

e-mail: zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl.

8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia oraz Regulaminu Postępowania.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.